Ansluta till fibernätet

Hittills har vår fiberförening anslutit 290 medlemmar till fibernätet. Målet med föreningen är dock att ansluta alla bebyggda fastigheter inom upptagningsområdet så möjligheten finns fortfarande att ansluta till nätet även om priset kommer bli högre än för de som var med från början.

Så fungerar en efteranslutning
De tillkommande medlemmarna kommer att betala en fast kostnad om 21 800 kr plus en rörlig kostnad, enligt offert, till närmaste skåp.  Det fasta beloppet är en insats som del i den kostnad medlemmarna som var med under etableringsfasen tog för att bygga stamnätet. Den rörliga delen är en självkostnad för de tillkommande kostnader för att ansluta varje ny fastighet.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet kan du skicka mail till styrelsen eller kontakta Erling Malmros på telefon 070-488 88 85 som är ansvarig i föreningen för efteranslutningar som kan ge ett uppskattat totalpris för anslutningen.

Vill du sedan gå vidare med anslutning är det dags att teckna avtal. I och med att Fiberföreningen är en ekonomisk förening krävs en medlemsansökan, utöver anslutningsavtalet. I samband med att du skickar in avtalen betalar du även insatser samt medlemsavgift. Den rörliga kostnaden kommer att faktureras till dig efter att arbetet sammanställts.

Fiberföreningen kommer att ordna med alla tillstånd med mera för grävning och kommer att höra av sig när det är dags att ansluta.

Kostnad
– Anslutning kostar 21 800* kr plus den rörliga kostnaden till närmaste fiberskåp.
– Medlemskap i Fiberföreningen kostar 200 kr per år.
– Abonnemanget kostar 300 kr/mån varav 51 kr/mån går till Fiberföreningen för underhåll av nätet.

I detta ingår bredband med 1000 Mbit/s, TV(Telia paket Mellan) med två TV-boxar och möjlighet till telefoni.

* Moms kan i tillkomma på medlemsinsatsen, ärenden behandlas just nu i Högsta Förvaltningsdomstolen.