När du skall gräva

En avgrävning av fiberledningen kan bli väldigt dyr och dessutom skapa långa avbrott för föreningens medlemmar. Innan du börjar gräva är det därför viktigt att du anmäler grävarbetet på Ledningskollen. Det är gratis att anmäla ett ärende dit och alla ledningsägare i området kommer därefter få ett meddelande om ditt grävarbete och får möjlighet att skicka kartmaterial eller göra utsättning av sin ledning i närheten av där du skall gräva.